JIT-foutopsporing

edtol

New Member
Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.
************** Tekst van uitzondering **************
System.ComponentModel.Win32Exception: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
bij System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
bij System.Diagnostics.Process.Start()
bij EPS.Libraries.ClientLibrary.HttpUtils.FileDownloaderForm.btnCancel_Click(Object sender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Geladen assembly's **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
FileDownloaderTester
Assembly-versie: 1.0.2550.16594
Win32-versie: 1.0.2550.16594
CodeBase: file:///E:/Program Files/NeoSmart Technologies/EasyBCD/bin/Get_TweakVI.exe
----------------------------------------
FileDownloader
Assembly-versie: 1.0.2550.16590
Win32-versie: 1.0.2550.16590
CodeBase: file:///E:/Program Files/NeoSmart Technologies/EasyBCD/bin/FileDownloader.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/assembly/GAC_MSI....0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/assembly/GAC_MSI....0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/assembly/GAC_MSI...561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///E:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
 
Back
Top